Cenník

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Preštudujte si prosím aktuálny cenník aj obsah architektonickej štúdie nášho ateliéru.

€15,-/m²

Odhadovaná doba dodania štúdie: 4 týždne.
Minimálna cena arch. štúdie: €1.499,-

 • Sprievodná správa
 • Situácia širších vzťahov
 • Celková koordinačná situácia
 • Dokumentácia stavebných objektov
  Hlavný stavebný objekt (Architektonicko-dispozičné riešenie)
 • Pôdorys poschodia
 • Priečny rez
 • Pohľady
 • Vizualizácia
  4 - 5 obrázkov

Územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Basic

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Hlavný stavebný objekt. 
Architektonicko-stavebné riešenie:

€29,-/m²

Cena projektovej dokumentácie pre ÚR a SP. Minimálna cena projektu: €2.999,-

Standard

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Hlavný stavebný objekt. 
Architektonicko-stavebné riešenie:

€39,-/m²

Cena projektovej dokumentácie pre ÚR a SP. Minimálna cena projektu: €3.999,-

Pro

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Hlavný stavebný objekt. 
Architektonicko-stavebné riešenie:

€49,-/m²

Cena projektovej dokumentácie pre ÚR a SP. Minimálna cena projektu: €4.999,-