O nás

Spoznajte tím
TATRA ATELIÉR

Spoločnosť TATRA ATELIÉR, s.r.o. založili Ivan Bagin a Cyprián Gura v marci 2017 s cieľom prinášať tejto spoločnosti kvalitnú architektúru s ohľadom na jej praktickosť pre koncového užívateľa a súčasne šetrnú k životnému prostrediu.

Našim klientom ponúkame komplexnú inžiniersko-architektonickú činnosť počnúc asistenciou pri zámere (analýza zámeru, výber pozemku,…), vypracovanie architektonicko-urbanistickej štúdie, vypracovanie projektov stavieb pre jednotlivé stupne konaní a autorský dozor počas samotnej výstavby objektu.

Ing. Ivan Bagin • CEO

Tel.: +421 904 218 814
bagin@tatraatelier.sk

Ing. Cyprián Gura • CEO

Tel.: +421 907 197 225
gura@tatraatelier.sk

Ing. arch. Filip Krajč

Tel.: +421 911 875 136
krajc@tatraatelier.sk

Ing. arch. Anna Ženčák Kubuláková

Tel.: +421 952 017 084
kubulakova@tatraatelier.sk

Externí kolegovia

Ing. arch. Lucia Trnková – architektúra
Ing. arch. Martin Truba – architektúra, dizajn
Ing. Miroslav Janov – statika
Ing. Marta Marušinová – požiarna ochrana
Ing. Jana Dunajská – doprava
Ing. Michal Baherník – elektroinštalácie
Ing. Ondrej Galovič – elektroinštalácie
Ing. Miroslav Rešetár – plyn, vykurovanie, zdravotechnika
Ing. Jana Briatková – vykurovanie
Ing. Milan Bizub – zdravotechnika
Ing. Jozef Knapík – energetická certifikácia budov
Ing. Juraj Fabián – geodet
Ing. Marián Kasprišin – geodet
RNDr. Dušan Baroš – inžinierskogeologický prieskum

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás v prípade, že potrebujete viac informácií, získať cenovú ponuku alebo nás navštíviť