Gymnázium POH a ŠUP Kežmarok

Prestavba s prístavbou národnej kultúrnej pamiatky Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Gymnázium POH a ŠUP Kežmarok v skratke:

Historický skvost v závese moderny

Pri architektonickom projekte dvoch škôl, ktoré sa po dokončení mali elegantne zliať v jedno súčasné dielo, sme čelili najväčšej výzve: zachovať, revitalizovať a dobudovať významnú národnú kultúrnu pamiatku v meste Kežmarok.

100-ročné trámy a klince pod strechou gymnázia z roku 1893 sa museli ponechať za účelom záchrany historického krovu, vo výsledku museli akcentovať. Ručne vyrezávané dvere a klenuté okná majstrov tesárov, dokonalé vo svojej nedokonalosti, mali dostať iba obnovujúci náter… Naopak, neželaná vlhkosť v spodných priestoroch musela preč.

Juho-východná fasáda gymnázia ostala po rekonštrukcii verná historickým črtám neoklasicizmu – ozdobným rímsam, klenutým a bohato členeným oknám, ozdobným okenným šambránam a v blízkosti dreveného artikulárneho kostolíka môže naďalej dotvárať jedinečné centrum Kežmarku. Z opačnej strany vznikol v projekte priestor pre integráciu škôl – historického gymnázia a novej budovy Školy umeleckého dizajnu s jedálňou, telocvičňou a multifunkčným priestorom. V nových 2 500 m2 vzniklo miesto pre pulzujúce srdce dvoch vzdelávacích inštitúcií

Nad modernou zapustenou telocvičňou vyrástla jedáleň a multifunkčný priestor prestúpený prirodzeným svetlom. Presklené tabule, ktoré tieto časti presvetľujú, sú vsadené do šedých fasádnych dosiek, aby farebne rezonovali so susediacou dopravnou tepnou a drsným ruchom živého mesta. Tvorivé ateliéry žiakov, ktoré sa nachádzajú na poschodí, sú oblečené do farebnej škály historickej budovy gymnázia – hrajú farbami zemitej a krémovej, aby sa priblížili povahe národnej pamiatky. Priaznivá severo-západná a východná strana prináša do ateliérov autentické slnečné svetlo, ktoré veľmi presne odhalí každý nesmelý ťah štetcom žiaka. Rovná strecha tejto dostavby sa chce priblížiť moderným štandardom ekologickejšej politiky a do budúcnosti je pripravená uniesť systém solárnych panelov.

Prestavba kultúrnej pamiatky P. O. Hviezdoslava sa neobišla bez revitalizácie dožívajúcej zelene. Podrobný dendrologický prieskum priniesol do projektu novú zelené výsadbu, a zároveň otvoril dvere otázke nepochybne potrebnej revitalizácie aj celého historického parku mesta Kežmarok. Ďalšia výzva – ktorá sa z pohľadu architektúry núka do budúcnosti.

Cieľom projektu, ktorý sme si na začiatku stanovili, bolo vytvoriť moderný priestor v harmónii s historickým Kežmarkom pre vzdelávanie študentov v podmienkach, aké spĺňajú štandardy 21.storočia.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť moderný priestor pre vzdelávanie študentov v podmienkach, ktoré spĺňajú štandardy 21.storočia.

Cenová ponuka na vyžiadanie

S radosťou sa pozrieme na Vašu víziu stavby a ponúkneme Vám odbornú cenovú ponuku v krátkom čase.

Kontatujte nás →