Mladí poľnohospodári v Kežmarku dostali moderné školské priestory

Žiaci SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku dostali na jeseň tohto roka do užívania komplex Minifarma – moderný stánok na výučbu a poľnohospodársku techniku v lokalite Pradiareň v širšom projekte obnovy a v iniciatíve Catching-up Regions, ktorá prináša investície do stredného školstva.

V rámci zlepšenia školskej infraštruktúry v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) pre vyše 550 žiakov školy prešlo prestavbou a modernizáciou aj elokované pracovisko odborného výcviku v Rakúsoch a 1. etapou revitalizácie hlavná budova školy na Ulici Kušnierska brána v Kežmarku.

Projekt sa týka celkovo troch samostatných stavieb (Kušnierska brána, Pradiareň, Rakúsy) s nákladmi spolu 10,5 milióna eur, z čoho 1,6 milióna eur sú zdroje PSK. Práce a zariadenie špičkovou technikou sa financuje cez Integrovaný regionálny operačný program z EÚ.

Prípravné práce trvali tri roky (2019 – 2021). Prvá etapa v hlavnej budove a v elokovanom pracovisku v Rakúsoch sa realizovala od januára 2022 do januára 2023, výstavba Minifarmy sa uskutočnila v mesiacoch január 2022 až august 2023. Druhá etapa prác v hlavnej budove sa začala v januári aktuálneho roka a ukončí sa v októbri. Jej podstatou je úprava záhrady pri škole na oddychovú zónu a školský park s novou zeleňou, fitness zostavou na cvičenie či s outdoorovou triedou.

Historická budova SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku
Historická budova SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku | Zdroj: PSK

Hlavný objekt školy na Ulici Kušnierska brána z roku 1913 je národnou kultúrnou pamiatkou, okrem telocvične z roku 1964. V prvej etape bolo zrealizované reprezentatívne konferenčné centrum s 84 miestami, kompletne obnovená historická fasáda, strecha a oplotenie školy.

Kruhová dispozícia Minifarny-Pradiarne
Kruhová dispozícia Minifarny-Pradiarne | Zdroj: PSK

„Konferenčné centrum v rámci prvej etapy sme navrhovali tak, aby zapadlo do pôvodných historických prvkov – exteriérového výrazu úzkych členitých okien, impozantných dvojkrídlových dverí, surovosti pálenej tehly,“ priblížili pracovníci úradu PSK s tým, že cieľom výstavby konferenčného centra bolo spojiť akademickú obec a podnikateľské subjekty.

V druhej etape sa v súčasnosti realizuje obnova a prestavba interiérových priestorov hlavnej budovy a telocvične, obnova fasády telocvične, vyregulovanie vykurovacej sústavy. V rámci novonavrhovaného školského parku sú to spevnené plochy, terénne a sadovnícke úpravy, drobné exteriérové prvky a vonkajšie osvetlenie.

Budova Minifarmy má kruhový koncept. Do jedného objektu bolo potrebné vložiť základné funkčné celky: Minifarmu, dielne na údržbu poľnohospodárskej techniky a priestory teoretickej výučby. „Analýzou týchto funkcií sa nám ukázal okrúhly pôdorys budovy ako najlepší a ideálne vychádzajúci z prvotnej dogmy – konceptu integrácie študentov vo všetkých praktických procesoch,“ konštatovali autori návrhu.

Centrálny kruhový koncept skracuje vzdialenosti medzi základnými blokmi, vnáša do budovy ľahkú plynulosť. Zároveň kruh, resp. cirkulácia vo svojom prenesenom význame vyjadruje kolobeh života a prírody.

Koterce pre ustajnenie zvierat
Koterce pre ustajnenie zvierat | Zdroj: PSK

Drevo ako materiál patrí neodmysliteľne k poľnohospodárstvu a vidieku. Obklady z dubových dosiek boli v projekte použité na fasáde Minifarmy, v interiéri stajní a prístreškov pre hospodárske zvieratá. Pri projektovaní sa zhodli autori návrhu s investorom, že drevo nesmie chýbať v budove školy a musí dostatočne zdôrazniť atmosféru agropotravinárskeho sektora. „Preto sme v exteriéri s drevom neskončili a navrhovali ho aj vo vnútorných priestoroch školy po obvodových stenách a na schodiskovej konštrukcii vo forme obkladov z brezovej preglejky,“ dodali autori .

Elokované pracovisko SOŠ v Rakúsoch
Elokované pracovisko SOŠ v Rakúsoch | Zdroj: PSK

Drevo bolo použité aj v prípade elokovaného pracoviska v Rakúsoch, kde bolo treba urobiť prestavbu a nadstavbu objektu centra praktického vyučovania, aby sa zvýšili kapacity pre praktické vyučovanie a vznikli vyhovujúce vyučovacie priestory. Konkrétne nosná konštrukcia strechy bola navrhovaná z drevených priehradových väzníkov.

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kežmarok

Investor: Prešovský samosprávny kraj
Architekt: Stavba na Kušnierskej bráne – TATRA ATELIÉR, Cyprián Gura, Ivan Bagin
Stavba v mestskej časti Pradiareň – TATRA ATELIÉR, Cyprián Gura, Ivan Bagin, Martin Truba, Maroš Kic
Stavba Elokované pracovisko Rakúsy – TATRA ATELIÉR, Cyprián Gura, Ivan Bagin

Zhotovitelia:  Stavba na Kušnierskej bráne – GMT projekt (1. a 2. etapa),
Stavba v mestskej časti Pradiareň – Swietelsky-Slovakia
Stavba Elokované pracovisko Rakúsy – Swietelsky-Slovakia
Náklady: 10,5 mil. €
Realizácia: 01/2022 – 10/2023

Súvisiace články

Mladí poľnohospodári v Kežmarku dostali moderné školské priestory

Viac

Moderná premena kežmarského gymnázia spojí dve školy pod jednou strechou

Viac