Moderná premena kežmarského gymnázia spojí dve školy pod jednou strechou

Prešovský samosprávny kraj začal v novembri veľkú investičnú akciu za takmer 13 mil. eur. Týka sa obnovy budovy národnej kultúrnej pamiatky Gymnázia P. O. Hviezdoslava a výstavby Školy umeleckého priemyslu na mieste bývalej telocvične.

Obe školy budú prepojené zdieľanými priestormi a vznikne kvalitný školský komplex, uviedol predseda kraja Milan Majerský.

Gymnázium sídli v budove, ktorá patrí evanjelickému cirkevnému zboru, a je tam v prenájme. Pôvodná výška nájmu bola 50-tisíc eur ročne. Na základe memoranda a nájomnej zmluvy bola výška nájmu upravená na 25-tisíc eur ročne. „Znížený nájom o 25-tisíc eur ročne na 50 rokov môžeme pokladať za vklad cirkevného subjektu do tohto projektu,“ uviedla hovorkyňa kraja Dáša Jeleňová.

Za architektúrou diela je popradský TATRA ATELIÉR. Myšlienka spojiť školy bola požiadavkou samosprávneho kraja a v TATRA ATELIÉR-i vznikla vízia, ako spojenie zrealizovať efektívne a v prospech vedy a umenia.

Záhrada ako oddychový priestor ta budovou gymnázia v Kežmarku.
Záhrada ako oddychový priestor pred budovou Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. | Zdroj: TATRA ATELIÉR

„Dospeli sme k záveru, že vzájomným a postupným miešaním týchto dvoch svetov bude dochádzať k synergii na rôznych úrovniach. Spojenie ‚pod jednou strechou‘ bude základným kameňom a zároveň hybnou silou školy,“ opísal prístup ateliéru Cyprián Gura.

Jedným z kľúčových predpokladov úspechu bolo objasňovanie zámeru do posledných detailov, aby sa s ním stotožnili miestni obyvatelia. Všetci totiž požadovali dokonalé riešenie, efektivitu a zachovanie historickej budovy v plnom rozsahu.

„Po technickej stránke bolo najťažším orieškom špeciálne zakladenie prístavby spolu s podchytením a stabilizáciou existujúcej národnej kultúrnej pamiatky,“ konštatoval Ivan  Bagin s tým, že spolupráca s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) Prešov bola konštruktívna a zacielená v prospech kultúrnej pamiatky regiónu a vízie modernej školy.

Spoločná miestnosť pre učiteľské zborovne gymnázia a ŠUP v Kežmarku, ktoré je možné oddeliť zástenou.
Spoločná miestnosť pre učiteľské zborovne Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, ktoré je možné oddeliť posuvnou zástenou. | Zdroj: TATRA ATELIÉR

V prvej fáze projektovania sa napríklad vyhodnocovalo aj využitie podkrovia. Vzhľadom na skutočnosť, že krov je skonštruovaný zo vzácnych tesárskych spojov, sa od tohto riešenia upustilo. Ako riešenie záchrany historického krovu bol predložený návrh s prístavbou v severozápadnej časti areálu školy.

Tento návrh v spolupráci s KPÚ architekti analyzovali, od veľkosti jednotlivých blokov cez odstupy od existujúcej fasády až po riešenie zelene a dopravy v priľahlom areáli a širšom okolí školy. „Finálny návrh, na ktorom sme sa všetci podieľali, je výsledkom najptimálnejšieho riešenia z každého uhla pohľadu,“ zdôraznil Martin Truba.

Dôvodom vytvorenia zdieľaných priestorov bolo aj rýdzo praktické dispozičné hľadisko. Gymnáziu P. O. Hviezdoslava a Škole umeleckého priemyslu chýbal dôležitý spoločenský priestor, jedáleň či moderná telocvičňa. „Z pohľadu architektúry ide o veľmi otvorené a dynamické priestory, v ktorých môže vzniknúť mnoho kreatívnych myšlienok alebo kvalitného materiálu. A tak vzniklo ‚srdce školy‘,“ dodal Ivan Bagin.

Dominantu v zdieľanom priestore gymnázia a Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku predstavuje a točité schodisko v tvare špirály
Dominantu v zdieľanom priestore Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku predstavuje točité schodisko v tvare špirály | Zdroj: TATRA ATELIÉR

Architekti sa pohrali s priestorom a prepojili v ňom viacero funkcií. K tejto úlohe pristúpili moderným spôsobom a zároveň s úctou k historickej budove gymnázia. Aby bolo možné využiť jedáleň na spoločenské podujatia, bude v nej mobilné pódium. Dominantu v danom priestore predstavuje točité schodisko v tvare špirály, ktoré prepája foyer na 1. nadzemnom podlažím s „umeleckým námestím“ na 2. nadzemnom podlaží. Vzhľadom na veľkosť schodiska bolo možné elegantne integrovať aj pracovisko informátora.

Aby boli spoločné priestory presvetlené a odľahčené, odstránili murované nenosné steny v administratívnom bloku a nahradili ich sklenenými priečkami. „Výsledkom je ľahký a variabilný dizajn podčiarknutý výdatným denným svetlom. Vybrané ateliéry a zborovňu sme vybavili mobilnými stenami, ktoré sa za pár sekúnd vedia zmeniť podľa potreby skupiny študentov,“ vysvetlil Cyprián Gura. Veľmi dôležité pre jednotlivé aktivity, aby sa navzájom nevyrušovali, bola aj priestorová akustika či výber osvetlenia, ktoré museli spĺňať vysoké požiadavky na kvalitu.

V prístavbe bude centrum s ateliérmi a dostatok svetla. „Budeme mať kvalitné pripojenie na internet, čo je pre našu školu a prácu so softvérmi nevyhnutné, a každý učiteľ bude mať konečne svoj vlastný ateliér,“ povedala riaditeľka Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku Marta Perignáthová. Vytvoria sa samostatné učebne napríklad pre figurálne kreslenie a praktické vyučovanie, ako aj počítačové učebne pre prácu v grafických programoch.

Bufet v spoločných priestoroch gymnázia a Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.
Bufet v spoločných priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku | Zdroj: TATRA ATELIÉR

Škola dostane aj novú telocvičňu pre 24 študentov, čo je maximálny počet na jedného pedagóga podľa predpisov. Športový objekt má väčšie vnútorné rozmery 17 × 28 metra a svetlú výšku 7,4 metra. Vyriešili ju ako polozapustenú a nad terén vystupuje v príjemnom objeme, čo nenarušuje komplexnosť stavby ani z pohľadu interiéru, ani z pohľadu exteriéru.

Telocvičňa pre gymnáziu a ŠUP v Kežmarku
Telocvičňa pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava a Školu umeleckého priemyslu v Kežmarku | Zdroj: TATRA ATELIÉR

Pre riaditeľku Gymnázia P. O. Hviezdoslava Danielu Mihókovú je projekt v podstate komplexnou rekonštrukciou od podlahy po strop, ktorá si vynúti odpojenie od všetkých sietí. Preto škola odíde z budovy približne na jeden školský rok a bude fungovať v improvizovaných podmienkach v priestoroch, ktoré jej poskytnú stredné školy v Kežmarku.

Fotoateliér v prístavbe v ŠUP v Kežmarku.
Fotoateliér v prístavbe Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. | Zdroj: TATRA ATELIÉR

Stavebné práce sú rovnako ako aj financovanie fázované na obdobie 2023 – 2026. Na prelome rokov 2023/2024 zhotoviteľ zrealizuje búracie práce, prípojky a základy prístavby. Vyžiadajú si investíciu 2 mil. eur.

V priebehu roka 2024 sa pustí do rekonštrukcie gymnázia a výstavby hrubej stavby budúceho objektu ŠUP v predpokladanom náklade 4,4 mil. eur. Tieto stavebné zásahy presiahnu aj do nasledujúceho roka (2025), v ktorom PSK plánuje preinvestovať rovnako 4,4 mil. eur. Viac ako 2 milióny eur si vyžiadajú dokončovacie práce, vonkajšie úpravy, úpravy komunikácie a oplotenia, ktoré by mali prebehnúť v poslednom investičnom roku 2026.

TATRA ATELIÉR
TATRA ATELIÉR, zľava: Cyprián Gura, Ivan Bagin a Lucia Trnková | Zdroj: TATRA ATELIÉR

Súvisiace články

Mladí poľnohospodári v Kežmarku dostali moderné školské priestory

Viac

Moderná premena kežmarského gymnázia spojí dve školy pod jednou strechou

Viac